TAM Retail Malmö AB

TAM Retail arbetar med att etablera och utveckla handelsplatser som exempelvis köpcentrum, handelsområden, stadskvarter och gallerior. Vi hjälper fastighetsägare att stärka konsumentnyttan och därigenom skapa lönsamma och välbesökta handels- och mötesdestinationer som också bidrar till stads- och samhällsutvecklingen i stort. Genom en väl beprövad arbetsprocess, lyhördhet och en tidig förankring hos konsumenter och handlare skapar vi platser som är uppskattade av både marknad, hyresgäster och ägare.

Vi på TAM Retail har en både bred och djup kompetens inom uppdragsledning, kommersiell utveckling och uthyrning med lång erfarenhet av en mängd framgångsrika projekt, små och stora, i både Sverige och utomlands.  Vi är specialister på att driva och genomföra handelsprojekt och koncept från tidig idé till färdig handelsplats.

Vi erbjuder marknadsanalys, strategisk rådgivning, uppdragsledning, konceptutveckling, uthyrning samt asset management, investeringsrådgivning och due diligence inom retail. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket gör att vi täcker in de största marknaderna med koncept och uthyrning.

www.tamgroup.se

Invånarna gör huset

I Media Evolution City möts stora och små företag, produktionsstarka aktörer samt innovativa och nyskapande sådana. Här möts näringslivet, akademin och de offentliga spelarna inom mediaområdet.

Det finns plats för många människor i Media Evolution City – 450-500 personer från små och stora företag möts här dagligen.