Prime

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att våga. Vi är övertygade om att framtiden tillhör de som vågar föreställa sig den och att den största risken är att inte göra något alls. Vi tar oss an de svåra sammanhangen, söker alltid de riktiga problemen, utmanar, men vill också själva bli utmanade. Vi är kommunikationsbyrån som löser riktiga problem, när det verkligen gäller och med kommunikation som kraften att skapa förändring.

Invånarna gör huset

I Media Evolution City möts stora och små företag, produktionsstarka aktörer samt innovativa och nyskapande sådana. Här möts näringslivet, akademin och de offentliga spelarna inom mediaområdet.

Det finns plats för många människor i Media Evolution City – 450-500 personer från små och stora företag möts här dagligen.