Kamoma

KAMOMA Landskap är Karin Beskow, Monica Backström och Maja Rytorp, alla tre landskapsarkitekter. Vi brinner alla för vårt yrke och vill med vårt företag bidra till att skapa en vacker, inkluderande, hållbar och utmanande landskapsarkitektur.

Vi tror på nära samarbete, att våga ha högt i tak under projektets olika faser, att tänka fritt och gärna våga gå utanför den vanliga ramen. Vi värnar om vår kreativa gestaltning, vår gemensamma tid, projektets ekonomiska ramar, framtida hållbara förvaltning och allas vårt mål om ett minskat klimatavtryck. Då vårt bolag hör till de mindre har vi goda möjligheter till att få till det nära och personliga samarbetet med våra kunder.

Vi har alla tre god och lång erfarenhet av genomförda projekt inom landskapsarkitekturen, både åt offentliga och privata beställare. I vårt arbete känner vi oss lika trygga i det tidiga gestaltnings- och konceptskedet som den färdiga bygghandlingen. Vi fokuserar på det vi är bäst på och om projektet kräver kompetens utöver vår egen hämtar vi in det från vårt konsultnätverk.

Vi är övertygade om att en god idé och en god design uppnås tillsammans med ett prestigelöst förhållningssätt.

Invånarna gör huset

I Media Evolution City möts stora och små företag, produktionsstarka aktörer samt innovativa och nyskapande sådana. Här möts näringslivet, akademin och de offentliga spelarna inom mediaområdet.

Det finns plats för många människor i Media Evolution City – 450-500 personer från små och stora företag möts här dagligen.